English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר
פסג"ה קרית מלאכי

עיצוב האתר במערכת 022
בית הספר הממלכתי קהילתי מנשה אלישר, רמת שרת

עיצוב ובניית העיצוב באתר במערכת 022
בית ספר תיכונט ע"ש אלתרמן - תל אביב

עיצוב ובניית אתר במערכת 022
בית ספר תיכונט ע"ש אלתרמן - תל אביב - חט"ב

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
תיכון י"א תל אביב

עיצוב ובניית העיצוב באתר במערכת 022
אתר מעוף, פסג"ה אשדוד

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
לדעת חשבון - תלמה גביש

חיבור טוב - לקידום החינוך המתמטי בישראל

בית ספר עין הקורא

אולפן קרית ים (מרכז קליטה ספיר, קרית ים)

אתר למידה בשעת חירום - מערכת 022

שבוע "ואהבת לרעך כמוך" - חינוך אשדוד

חושבים ירוק - חינוך אשדוד

טמפלט לגן ילדים לחינוך אשדוד

אתר כפר הנוער הימי מבואות ים -האתר הוסר

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
פורטל החינוך הוד השרון

עיצוב ובניית העיצוב באתר במערכת 022
תיכון טכנולוגי ניסויי דור הרצליה

עיצוב ובניית העיצוב באתר במערכת 022
לימוד האותיות בערבית - מעוף פסגה אשדוד

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
פורטל החינוך עיריית אשדוד

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
גן גינגולית

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
טמפלט 1 לאתר לגן ילדים במערכת 022

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
טמפלט 2 לאתר לגן ילדים במערכת 022

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
המרכז לשירות משמעותי אשדוד

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
פורטל החינוך עיריית כפר סבא

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
אשדוד על המפה

עיצוב ובניית העיצוב באתר במערכת 022
מערכת החינוך באשדוד פורצת דרך

תלמידי אשדוד מתנדבים למען הקהילה

גלישה בטוחה ברשת - אשדוד

שבוע החשיבה באשדוד

דוגמא לעיצוב בי"ס צפרירים אשדוד

בי"ס לעיתונות מעשית - מיסודן של אגודת העיתונאים ומכללת הדסה

מרכז פסג"ה קרית גת - העיצוב שונה באתר

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
מרכז פסג"ה לוד - העיצוב שונה

עיצוב ובניית האתר במערכת 022
מכללת עמל הישגים עפולה - האתר הוסר

עיצוב ובניית האתר במערכת 022 - האתר הוסר מהרשת