English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר
פורטל החינוך הוד השרון

תיכון טכנולוגי ניסויי דור הרצליה

אתר מעוף, המרחב למיזמים מחוללי השפעה - פסג"ה אשדוד

אתר כפר הנוער הימי מבואות ים

בית ספר תיכונט ע"ש אלתרמן - תל אביב

בית ספר תיכונט ע"ש אלתרמן - תל אביב - תת אתר חטיבה עליונה

תיכון י"א תל אביב

לדעת חשבון - תלמה גביש

חיבור טוב - לקידום החינוך המתמטי בישראל

בית ספר עין הקורא

אולפן קרית ים (מרכז קליטה ספיר, קרית ים)

אתר למידה בשעת חירום - מערכת 022

שבוע "ואהבת לרעך כמוך" - חינוך אשדוד

חושבים ירוק - חינוך אשדוד

טמפלט לגן ילדים לחינוך אשדוד

תלמידי אשדוד מתנדבים למען הקהילה

גלישה בטוחה ברשת - אשדוד

אתר דמו לבית הספר הממלכתי קהילתי מנשה אלישר, רמת שרת

מרכז פסג"ה קרית גת

מרכז פסג"ה לוד

לימוד האותיות בערבית - מעוף פסגה אשדוד

פורטל החינוך עיריית כפר סבא

גן גינגולית

מכללת עמל הישגים עפולה

טמפלט 1 לאתר לגן ילדים במערכת 022

טמפלט 2 לאתר לגן ילדים במערכת 022

בי"ס לעיתונות מעשית - מיסודן של אגודת העיתונאים ומכללת הדסה

פורטל החינוך עיריית אשדוד

המרכז לשירות משמעותי אשדוד

אשדוד על המפה

מערכת החינוך באשדוד פורצת דרך

שבוע החשיבה באשדוד

דוגמא לעיצוב בי"ס צפרירים אשדוד