English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר
בית המצוינות הלאומית - דר' אברהם חולי

האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא

פורטל העובדים עיריית כפר סבא

הפורטל לדוגמא של מערכת 022

אגודת הסטודנטים למשפטים האונ' העברית ירושלים

אתר של 022 באנגלית - בתי ספר באנגלית

"שלכם" - מימוש זכויות רפואיות בע"מ

העמותה לתולדות חיפה

רפואה ושמחה

האגודה הישראלית לחומרים ותהליכים

צ.א.ל.ה - צוותי אזרחים לשיפור החברה (בניית אתר)

מועצת העיתונות

אתר העץ הבודד

יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה

אתר הסקווש במכביה 2017

עמותת בוגרי וידידי בסמת

התאחדות הסקווש - תחרות מאסטרס ברעננה 2016

התאחדות הסקווש בישראל

ריקודי עם - נוסטלגיה וגעגוע

גרנד מאסטר ISPO 2014

עמותת "זינוק לדרך חדשה"

בני ברית ישראל

אתר חצור הגלילית בלב הגליל

איגוד מקצועות העיסוי בישראל

האיחוד הלאומי - הנהגה צעירה

אתר הנצחה לקרן וקסלר ז"ל

אתר זכרון לדניאל יונגר ז"ל