English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר
בית המצוינות הלאומית - דר' אברהם חולי

האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא

פורטל העובדים עיריית כפר סבא

עמותת בוגרי וידידי בסמת

הפורטל לדוגמא של מערכת 022

אגודת הסטודנטים למשפטים האונ' העברית ירושלים

אתר של 022 באנגלית - בתי ספר באנגלית

"שלכם" - מימוש זכויות רפואיות בע"מ

העמותה לתולדות חיפה

רפואה ושמחה

האגודה הישראלית לחומרים ותהליכים

צ.א.ל.ה - צוותי אזרחים לשיפור החברה (בניית אתר)

מועצת העיתונות

אתר העץ הבודד

יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה

אתר הסקווש במכביה 2017

התאחדות הסקווש - תחרות מאסטרס ברעננה 2016

התאחדות הסקווש בישראל

ריקודי עם - נוסטלגיה וגעגוע

גרנד מאסטר ISPO 2014

עמותת "זינוק לדרך חדשה"

בני ברית ישראל

אתר חצור הגלילית בלב הגליל

איגוד מקצועות העיסוי בישראל

האיחוד הלאומי - הנהגה צעירה

אתר הנצחה לקרן וקסלר ז"ל

אתר זכרון לדניאל יונגר ז"ל