English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר

אתר חמוד שמאפשר יצירת קבצי gif. http://makeagif.com/ מעלים את התמונות, מגדירים את מהירות השינוי בין התמונות קובעים את גודל התמונה בפיקסלים מגדירים את הנושא נותנים שם לקובץ ומחליטים מי יוכל לראות אותו ויוצרים את קובץ הגיף. נפתח חלון חדש ולמעלה מופיע הגיף ניתן להוריד אותו למחשב.