English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר

א. כיצד תוכל למשוך כסף מחשבון ה- PayPal שלך? כדי למשוך כסף מחשבון ה- PayPal שלך ודא שהפרטים הבאים עודכנו בחשבון שלך: • כתובת אימייל שקישרת ואישרת. • חשבון בנק שקישרת או כרטיס ויזה שקישרת ואישרת. לאחר עדכון פרטים אלה, תוכל למשוך כסף מחשבון ה- PayPal שלך לחשבון הבנק שלך או לחשבון כרטיס הויזה שלך. הסכום שאתה מושך וסוג החשבון שאליו אתה מושך מגדירים את משך התהליך ואת עלותו. כשאתה מושך לחשבון הבנק המקומי שלך: • יחלפו ארבעה עד שמונה ימי עסקים עד להופעת הכסף בחשבון הבנק שלך. • לא תחויב בעמלת משיכה עבור סכום הגבוה מ- 1,000 ש״ח. • עמלת משיכה בסך 8 ש״ח תחויב עבור כל סכום הנמוך מ- 1,000 ש״ח. • אם תנסה למשוך כסף במטבע זר, הסכום יומר אוטומטית למטבע המקומי (ש״ח). כשאתה מושך לחשבון כרטיס הויזה שלך: • יחלפו חמישה עד שבעה ימי עסקים עד להופעת הכסף בחשבון הכרטיס שלך. • תחויב בעמלת משיכה בסך 22 ש״ח עבור כל סכום. • אם תנסה למשוך כסף במטבע זר, הסכום יומר אוטומטית למטבע המקומי (ש״ח), אלא אם תמשוך דולר אמריקאי לחשבון ויזה דולרי. כשאתה מושך לבנק שלך בארה״ב: • יחלפו שלושה עד חמישה ימי עסקים עד להופעת הכסף בחשבון הבנק שלך בארה״ב. • לא תחויב בעמלת משיכה. • כשאתה מושך כסף, הסכום מומר אוטומטית למטבע האמריקאי (דולר ארה״ב). כך תמשוך כסף מחשבון ה- PayPal שלך: 1. עבור אל www.paypal.co.il והיכנס אל החשבון שלך. 2. לחץ על 'משוך' בסמוך לראש הדף. 3. בחר את שיטת המשיכה ועקוב אחר ההוראות כדי להשלים את המשיכה. הערה: • הסכום המינימלי שתוכל למשוך מחשבון ה- PayPal שלך הוא 40 ש״ח. • לא ניתן לבטל בקשה למשיכת כסף לאחר שהושלמה.