English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר
נכנסים כמשתמש רשום, מתחת לכתבה הראשית נפתח פס אפור עם משתמשים, רשימת תפוצה ופעילויות אחרונות. לוחצים על פעילויות אחרונות. נפתח חלון של דפים נצפים ובהמשך השורה של הצג פעילויות בצד שמאל יש לינק ל"הורד קובץ גיבוי לטפסי יצירת קשר שהתקבלו". לוחצים ושומרים. ניתן לפתוח אותו בוורד.