English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר

שני הקישורים הבאים הם לאתרים שבהם אפשר לקבל ולהרכיב אפשרויות והתאמות צבעים שונים: https://kuler.adobe.com/create/color-wheel/ http://www.perbang.dk/color+scheme/ אתר מדליק שעוזר למצוא שילובי צבעים וצילומים ממאגרים לפי מיון לצבעים http://worldwebcolors.com/?color=DEAA88&name=Tumbleweed http://www.colourlovers.com/palettes