English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר
11:22 (13/05/12) דפנה וקסלר

לינק לפתיחת חשבון חדש במערכת סליקה PayPal https://www.paypal.com/il/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=e_gjpqvnp8lhOlrEozKDAT1ihHTrhTV8BIvO3USVB3yjgvPC_iRLExzmRQG&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d195a86f1d217942f7415cf1b2a661693 יש למלא אחר ההוראות, להכניס את פרטי החשבון וכרטיס האשראי. לאחר מילוי הפרטים הם מחייבים את כרטיס האשראי ב-8 ש"ח. כשנכנסים לחשבון הבנק דרך האינטרנט אפשר לראות את החיוב בחשבון בנק ובאתר חברת האשראי שלך. יש להכנס לחשבון באתר חברת האשראי, ושם תוכלו לראות את הקוד שיש לשתול בפרופיל. לאחר הכנסת הקוד ניתן ליצור כפתור תשלום למוצר ולהגדיר לו מחיר את הקוד של הכפתור שותלים באתר. הסבר כיצד ליצור ולהטמיע כפתורי תשלום של PayPal באתר שלך. כדי ליצור לחצני תשלום של PayPal‏: 1. עבור אל www.paypal.co.il ו היכנס לחשבון העסקי שלך. 2. לחץ על 'שירותים לעסקים' בחלק העליון של הדף. 3. לחץ על 'Website Payments Standard' ובחר את הלחצן שברצונך ליצור. 4. פעל לפי ההוראות ולחץ על 'צור לחצן'. 5. העתק והדבק את קוד לחצן התשלום בקוד של האתר שלך. 6. כל לחצן תשלום שאתה יוצר נשמר בחשבון PayPal שלך. כדי לצפות בלחצנים השמורים: 1. עבור אל www.paypal.co.il ו היכנס לחשבון שלך. 2. לחץ על 'פרופיל' בראש הדף. 3. תחת 'העדפות מכירה', לחץ על 'הלחצנים השמורים שלי'. ב'הלחצנים השמורים שלי' תוכל לשנות את רוב התכונות של הלחצן, לצפות בקוד HTML או ליצור לחצנים חדשים דומים לקיימים.