English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אודות דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
עיצוב גרפי טיפים ולינקים צור קשר
הוספת קוד לאתר 022 כדי ליצור כפתור שבלחיצה עליו תתבצע התקשרות ישירה בצפיה מהנייד.

קוד שמציג באתר שורה "התקשרו עכשיו" הוספת שורת טקסט "התקשרו עכשיו" שבלחיצה בעת צפייה באתר מהנייד, ניתן יהיה להתקשר ישירות מהנייד. במקום המספר 55555.... יש להכניס את מספר הטלפון הרצוי. ואם רוצים לשנות או להוסיף את המילים "התקשרו עכשיו" יש לשנות זאת בקוד. זה הקוד שצריך להעתיק ולשנות את מספר הטלפון והטקסט: <a href="tel:5555555555">התקשרו עכשיו</a> קוד שמציג באתר תמונה שבלחיצה עליה תיווצר התקשרות ישירה מהנייד אם רוצים לשלב תמונה יוצרים תמונה עם המילים התקשרו עכשיו. מעלים אותה לכתבה בתוך האתר, מעתיקים את מיקום התמונה ומשנים את מיקום התמונה בקוד ואת מספר הטלפון. <a href="tel:5555555555"><img src="http://www.domain.com/files/phone-icon.jpg"></a> אם רוצים שהתמונה תהיה ברוחב 100%, מוסיפים לקוד: <a href="tel:0528521529"><img src="http://www.........jpg" width="100%"></a> כיצד מטמיעים את הקוד באתר 022 יוצרים כתבה חדשה מגדירים לה כותרת גוללים למטה לתמונות / גלריית תמונות וקבצים לוחצים על: הוסף/החלף אובייקט כתמונה ראשית נותנים כותרת ומדביקים את הקוד. שומרים. גוללים למטה לאפשרויות נוספות באפשרויות תצוגה בדף הראשי במיקום הכתבה בוחרים את מיקום הכתבה ובאפשרויות תצוגה הצג תמונה ראשית בלבד (מומלץ.....) גוללים עד הסוף למטה שמור וחזרה לדף הקודם. דפנה וקסלר נלקח מאתר: לכתבה באנגלית